კვალიფიციური და თავდადებული პროფესიონალების  გამოყენებით Elevatorsworld სთავაზობს მაღალი ხარისხის მომსახურებას ყველა სტანდარტებისა და დირექტივების სრული დაცვით ( Т EN 13015 – “ლიფტებისა და ეკსკალატორების ტექნიკური მომსახურება, Правила по оформлению инструкции по техническому обслуживанию”) მზად არიან იმისათვის რომ  მაქსიმალურად გაზარდონ მუშაობა, საიმედოობა, ეფექტურობა და უსაფრთხოება ყველა სახის ლიფტისა და ექსკალატორისათვის.

 106 vizyon.com 106                                               

107 vizyon.com 107

Facebook

 

პარტნიორები