პროფესიული მოდერნიზაცია ხელს შეუწყობს მივაღწიოთ საექსპლუატაციო შესაძლებლობების უმაღლეს დონეს, საიმედო, უსაფრთხო და კომფორტულ  მოძრაობას ნაკარნახევი თანამედროვე ტექნოლოგიებით. ლიფტის მოდერნიზაცია მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს მისი მუშაობის დროს, Elevatorsworld-ს შესაძლებლობა აქვს მოდერნიზება გაუკეთოს უკვე დამზადებულ ლიფტს (იგულისხმება, როგორც ნაწილობრივი ასევე სრული ჩანაცვლება, დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად) მოდერნიზაციისას  ვხელმძღვანელობთ შემდეგი  პრინციპებით: ლიფტების შრომისუნარიანობის გაუმჯობესება, საექსპლუატაციო რეჟიმის მხარდაჭერა, უზრუნველყოს უსაფრთხო გადაადგილება და რათქმა უნდა კაბინის ინტერიერის გაუმჯობესება.

 106 vizyon.com 106                                               

107 vizyon.com 107
107 vizyon.com 107
 

Facebook

 

პარტნიორები