ჩვენი კომპანის მიზანია - რომ ლიფტის პროექტი იდეალური თანაფარდობით შეესაბამებოდეს "ფასი-ხარისხი", და ამ მიზნით მაღალი ხარისხისა და პროდუქციის საიმედოობის უზრუნველყოფა. ლიფტის დიზაინის პროექტში მთლიანად ინტეგრირებული უნდა იყოს ძირითადი პრინციპები საინჟინრო ელექტრონიკის, ელექტრონიკისა და მექანიკის,ასევე სამშენებლო ნორმები და პროექტის თვისებები.


ჩვენი კომპანია სრულად აკმაყოფილებს ყველა დოკუმენტაციას და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მოთხოვნებს  95/16 / EC (Директива Европейского Парламента и Совета от 29 июня 1995 г. относительносближения законодательств государств-членов, касающихся лифтов”) და საერთაშორისო  სტანდარტების TSEN ISO 9001: 2000 ხარისხის მართვის სისტემის პროექტის ფარგლებში, წარმოება და მონტაჟი ახალი ლიფტების.

 106 vizyon.com 106                                               

107 vizyon.com 107

Facebook

 

პარტნიორები